Organy Spółki
Zgromadzenie wspólników
Informacja
2016-12-01
 
Zgromadzenie Wspólników jest organem Spółki i najwyższą władzą Spółki.
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą przede wszystkim sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Zarządu i Rady Nadzorczej.
Gmina Nowy Tomyśl posiada 100% udziałów w Spółce.
Kapitał zakładowy Spółki jest w całości  reprezentowany przez Burmistrza Nowego Tomyśla
<- powrót
P.U. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.

Komunalna 2
64-300 Nowy Tomyśl

tel. 61 442 23 91

e-mail: puzgm@zgm.nowytomysl.pl
 liczba odwiedzin: 179835      online: 1