Informacja
2020-02-23
 

Wysokość stawek opłat za identyfikatory i abonamenty w Strefie Płatnego Parkowania w Nowym Tomyślu

Lp.
Podstrefa (cenowa) A (czerwona) Podstrefa (cenowa) B (żółta)
1. Identyfikator osoby zameldowanej na obszarze SPP dla 1 pojazdu samochodowego:
za 1 miesiąc
za 6 miesięcy


30,00
180,00


30,00
180,00
2. Identyfikator ogólnodostępny dla innych osób, nie wymienionych pod
„1”
za 1 miesiąc
za 6 miesięcy200,00
1 000,00170,00
600,00
3. Identyfikator osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności* za 1 miesiąc

50,00
4. Abonament dla prowadzących działalność gospodarczą na terenie SPP** dla 1 pojazdu samochodowego za 1 miesiąc

50,00
5. Opłata zryczałtowana za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) zlokalizowane w strefie SPP
za 3 miesiące900,00600,00
(ceny w zł)

* W rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.), legitymujące się ważną Kartą Parkingową, wydaną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.) na jeden pojazd samochodowy

**Jeżeli na obszarze Strefy Płatnego Parkowania znajduje się siedziba podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego lub siedziba Oddziału takiego podmiotu –    na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, albo jeżeli na obszarze Strefy znajduje się stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy – na podstawie wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

<- powrót
P.U. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.

Komunalna 2
64-300 Nowy Tomyśl

tel. 61 442 23 91

e-mail: puzgm@zgm.nowytomysl.pl
 liczba odwiedzin: 179831      online: 1