Podstawowe informacje o Spółce
- O nas
- Status prawny


Organizacja
- Organy Spółki
-- Zgromadzenie wspólników
-- Zarząd
-- Rada nadzorcza
- Schemat organizacyjny


Przedmiot działalności


Ogłoszenia
- Informacje, komunikaty
- Oferty pracy


Przetargi, zamówienia publiczne
- Przetargi
-- Wykaz lokali
-- Ogłoszenia o przetargach
-- Ogłoszenia o wynikach
- Zamówienia publiczne
-- Zapytania ofertowe
-- Przetargi
-- Ogłoszenia o wynikach
- Regulamin zamówień publicznych


Kontakt


Galeria


RODO


Strefa Płatnego Parkowania
- Wykaz ulic objętych strefą
- Wysokość stawek opłat
- Wyłączność sprzedaży abonamentów
- Obszar strefy Płatnego Parkowania
- Regulamin Strefy Płatnego parkowania


test


P.U. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.

Komunalna 2
64-300 Nowy Tomyśl

tel. 61 442 23 91

e-mail: puzgm@zgm.nowytomysl.pl
 liczba odwiedzin: 179798      online: 1